Biblioteka klienta interfejsu Network Connectivity API dla .NET

Network Connectivity API: zapewnia dostęp do Network Connectivity Center.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Network Connectivity API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Networkconnectivity.v1.