Usługa zarządzana dla biblioteki klienta interfejsu Microsoft Active Directory API dla .NET

Usługa zarządzana na potrzeby interfejsu Microsoft Active Directory API: służy do zarządzania usługą o wysokiej dostępności i wzmocnionych zabezpieczeniach, która uruchamia Microsoft Active Directory (AD).

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Managed Service for Microsoft Active Directory API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ManagedServiceForMicrosoftActiveDirectoryConsumerAPI.v1.