Biblioteka klienta interfejsu API wyszukiwania Grafu wiedzy dla języka .NET

Interfejs API wyszukiwania Grafu wiedzy: przeszukuje Graf wiedzy Google w poszukiwaniu jednostek.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Knowledge Graph Search API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Kgsearch.v1.