Biblioteka klienta interfejsu Identity and Access Management (IAM) API dla .NET

Identity and Access Management (IAM) API: zarządza tożsamościami i dostępem do zasobów Google Cloud Platform, w tym tworzeniem kont usługi, za pomocą których możesz uwierzytelniać się w Google i wykonywać wywołania interfejsu API.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Identity and Access Management (IAM) API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Iam.v1.