Biblioteka klienta Cloud Healthcare API dla .NET

Cloud Healthcare API: pozwala zarządzać danymi dotyczącymi opieki zdrowotnej, przechowywać je i uzyskiwać do nich dostęp w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Cloud Healthcare API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudHealthcare.v1beta1.