Biblioteka klienta interfejsu Backup for GKE API dla .NET

Interfejs API Backup dla GKE: Kopia zapasowa dla GKE to zarządzana usługa tworzenia i przywracania kopii zapasowych zadań Kubernetes dla klastrów GKE.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Backup for GKE API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.BackupForGKE.v1.