Biblioteka klienta Cloud Firestore API dla .NET

Cloud Firestore API: uzyskuje dostęp do bazy danych dokumentów NoSQL opracowanej pod kątem automatycznego skalowania, wysokiej wydajności i łatwego tworzenia aplikacji.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Firestore API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Firestore.v1beta2.