Biblioteka klienta interfejsu Firebase ML API dla .NET

Firebase ML API: korzystać z niestandardowych modeli systemów uczących się hostowanych przez Firebase ML.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Firebase ML API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.FirebaseML.v1.