Biblioteka klienta Cloud Filestore API dla .NET

Cloud Filestore API: służy do tworzenia serwerów plików w chmurze i do zarządzania nimi.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Filestore API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudFilestore.v1.