Biblioteka klienta interfejsu Firebase Cloud Messaging Data API dla .NET

Firebase Cloud Messaging Data API: dostarcza dodatkowe informacje o wysyłaniu i dostarczaniu wiadomości w usłudze Firebase Cloud Messaging (FCM).

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Firebase Cloud Messaging Data API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Fcmdata.v1beta1.