Biblioteka klienta interfejsu Essential Contact API dla języka .NET

Interfejs API ważnych kontaktów:

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu EssentialContact API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Essentialcontacts.v1.