Biblioteka klienta interfejsu Drive API dla .NET

Drive API: pozwala zarządzać plikami na Dysku, w tym przesyłać, pobierać, wyszukiwać, wykrywać zmiany i aktualizować uprawnienia do udostępniania.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Drive API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Drive.v3.