Biblioteka klienta interfejsu Cloud Document AI API dla .NET

Cloud Document AI API: usługa do analizowania uporządkowanych informacji z dokumentów nieuporządkowanych lub półuporządkowanych przy użyciu najnowocześniejszej sztucznej inteligencji Google, takiej jak język naturalny, rozpoznawanie obrazów, tłumaczenie i AutoML.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Document AI API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Document.v1.