Biblioteka klienta interfejsu API Campaign Managera 360 dla języka .NET

Interfejs Campaign Manager 360 API: twórz aplikacje, które skutecznie zarządzają dużym lub złożonym procesem trafikowania, raportowania i atrybucji w usłudze Campaign Manager 360.

Ta strona zawiera informacje, jak zacząć korzystać z interfejsu Campaign Manager 360 API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Dfareporting.v3_5.