Biblioteka klienta interfejsu Data Labeling API dla .NET

Data Labeling API: publiczny interfejs API usługi Google Cloud AI do dodawania etykiet do danych.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Data Labeling API i korzystać z biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.DataLabeling.v1beta1.