Content API for Shopping: biblioteka klienta dla .NET

Content API for Shopping: zarządzaj informacjami o produktach i kontami w Zakupach Google.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Content API for Shopping i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ShoppingContent.v2_1.