Biblioteka klienta interfejsu Cloud Composer API dla .NET

Cloud Composer API: zarządza środowiskami Apache Airflow w Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Composer API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudComposer.v1.