Biblioteka klienta Cloud Trace API dla .NET

Cloud Trace API: wysyła do Cloud Trace dane z śladu aplikacji w celu ich wyświetlenia. Domyślnie dane śledzenia są zbierane dla wszystkich aplikacji App Engine. Za pomocą tego interfejsu API można dostarczać dane śledzenia z innych aplikacji. Ta biblioteka służy do bezpośredniej interakcji z interfejsem Cloud Trace API. Jeśli chcesz dostosować aplikację do Cloud Trace, zalecamy korzystanie z OpenTelemetry.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Cloud Trace API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudTrace.v2beta1.