Biblioteka klienta interfejsu Cloud Scheduler API dla .NET

Cloud Scheduler API: tworzy zadania uruchamiane w regularnych odstępach czasu i zarządza nimi.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Scheduler API z użyciem biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudScheduler.v1.