Biblioteka klienta interfejsu Cloud Scheduler API dla .NET

Cloud Scheduler API: tworzy zadania uruchamiane zgodnie z regularnym harmonogramem i zarządza nimi.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Scheduler API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudScheduler.v1.