Biblioteka klienta interfejsu Cloud Resource Manager API dla .NET

Cloud Resource Manager API: tworzy, odczytuje i aktualizuje metadane kontenerów zasobów Google Cloud Platform.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Resource Manager API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudResourceManager.v1beta1.