Biblioteka klienta Cloud IoT API dla .NET

Cloud IoT API: rejestruje urządzenia IoT (Internet of Things) łączące się z Google Cloud Platform i nimi zarządza.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Cloud IoT API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudIot.v1.