Biblioteka klienta Cloud Functions API dla .NET

Cloud Functions API: zarządza prostymi funkcjami udostępnianymi przez użytkowników, uruchamianymi w odpowiedzi na zdarzenia.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Functions API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudFunctions.v2beta.