Biblioteka klienta interfejsu Error Reporting API dla .NET

Error Reporting API: grupy i liczy podobne błędy z usług i aplikacji w chmurze, zgłasza nowe błędy oraz daje dostęp do grup błędów i powiązanych z nimi błędów.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Error Reporting API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Clouderrorreporting.v1beta1.