Biblioteka klienta Cloud Asset API dla .NET

Cloud Asset API: interfejs Cloud Asset API zarządza historią i magazynem zasobów w chmurze.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Asset API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudAsset.v1p7beta1.