Biblioteka klienta Cloud Asset API dla .NET

Cloud Asset API: interfejs Cloud Asset API zarządza historią i zasobami w chmurze.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Cloud Asset API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudAsset.v1beta1.