Biblioteka klienta Google Chat API dla .NET

Google Chat API: umożliwia aplikacjom pobieranie informacji i wykonywanie działań w Google Chat. Uwierzytelnianie przy użyciu konta usługi jest konieczne do korzystania z interfejsu Google Chat API typu REST.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z Google Chat API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.HangoutsChat.v1.