Biblioteka klienta interfejsu API Bloggera w wersji 3 dla języka .NET

Interfejs API Bloggera w wersji 3: umożliwia dostęp do postów, komentarzy i stron na blogu w Bloggerze.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Blogger API w wersji 3 i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Blogger.v3.