Biblioteka klienta interfejsu Admin API Cloud Bigtable dla .NET

Cloud Bigtable Admin API: umożliwia administrowanie tabelami i instancjami Cloud Bigtable.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Cloud Bigtable Admin API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.BigtableAdmin.v2.