Biblioteka klienta interfejsu BigQuery Data Transfer API dla .NET

BigQuery Data Transfer API: umożliwia regularne planowanie zapytań i przenoszenie zewnętrznych danych z aplikacji SaaS do Google BigQuery.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu BigQuery Data Transfer API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.BigQueryDataTransfer.v1.