Biblioteka klienta interfejsu Artifact Registry API dla .NET

Artifact Registry API: pozwala przechowywać artefakty kompilacji i zarządzać nimi w skalowalnej i zintegrowanej usłudze opartej na infrastrukturze Google.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Artifact Registry API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.ArtifactRegistry.v1beta1.