Biblioteka klienta interfejsu Google Analytics Data API dla .NET

Interfejs Google Analytics Data API: uzyskuje dostęp do danych raportów w Google Analytics.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Analytics Data API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AnalyticsData.v1beta.