Biblioteka klienta interfejsu API hosta AdSense dla języka .NET

AdSense Host API: interfejs AdSense Host API daje hostom AdSense dostęp do funkcji generowania raportów i kodu reklam oraz zarządzania wydawcami.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu AdSense Host API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AdSenseHost.v4_1.