Biblioteka klienta interfejsu API pakietu Admin SDK dla języka .NET

Interfejs API Admin SDK: umożliwia administratorom domen firmowych wyświetlanie zasobów, takich jak użytkownicy, grupy itp., oraz zarządzanie nimi. Zapewnia też raporty z kontroli i użytkowania domeny.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu API pakietu Admin SDK i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Admin.DataTransfer.datatransfer_v1.