Storelayoutclusters: update

อัปเดตคลัสเตอร์

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
clusterId string รหัสของคลัสเตอร์
enterpriseId string รหัสขององค์กร
pageId string รหัสของหน้าเว็บ

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์ตามขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในเนื้อหาคำขอ ให้ระบุทรัพยากร Storelayoutclusters

คำตอบ

หากดำเนินการสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงทรัพยากร Storelayoutclusters ในเนื้อหาการตอบกลับ