Managedconfigurationsfordevice: update

Belirtilen cihaz için bir uygulama için cihaz başına yönetilen yapılandırma ekler veya günceller.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
deviceId string Cihazın Android kimliği.
enterpriseId string Kurumun kimliği.
managedConfigurationForDeviceId string Yönetilen yapılandırmanın kimliği (ürün kimliği), ör. "app:com.google.android.gm".
userId string Kullanıcının kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde bir Managedconfigurationsfordevice kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Managedconfigurationsfordevice kaynağı döndürür.