Managedconfigurationsfordevice: get

Cihaz başına yönetilen yapılandırmanın ayrıntılarını alır.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
deviceId string Cihazın Android kimliği.
enterpriseId string Kurumun kimliği.
managedConfigurationForDeviceId string Yönetilen yapılandırmanın kimliği (ürün kimliği), ör. "app:com.google.android.gm".
userId string Kullanıcının kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Managedconfigurationsfordevice kaynağı döndürür.