Managedconfigurationsfordevice: delete

Belirtilen cihaz için bir uygulama için cihaz başına yönetilen yapılandırmayı kaldırır.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
deviceId string Cihazın Android kimliği.
enterpriseId string Kurumun kimliği.
managedConfigurationForDeviceId string Yönetilen yapılandırmanın kimliği (ürün kimliği), ör. "app:com.google.android.gm".
userId string Kullanıcının kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.