Enterprises: enroll

ลงทะเบียนองค์กรด้วย EMM การโทร

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enroll

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์การค้นหาที่จําเป็น
token string โทเค็นที่องค์กรมีให้เพื่อลงทะเบียน EMM

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในเนื้อหาคําขอ ให้ระบุแหล่งข้อมูล Enterprise

คำตอบ

หากใช้วิธีนี้ วิธีนี้จะแสดงทรัพยากรขององค์กรในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ