Mẫu mã SDK Dịch vụ Google Play

Danh sách dưới đây xác định những ngôn ngữ có sẵn cho các mã mẫu của Dịch vụ Google Play:

Ad Manager

AdMob

AdMob cho Firebase

Mức độ nhận biết

Chặn cửa hàng thực tế

Cronet

FIDO (FIDO)

Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Google Analytics cho Firebase

Google Cast

Google Fit

SDK Google Maps

Google Play Games

Google Play Instant

API Google Pay

Đăng nhập bằng Google

Vị trí và ngữ cảnh (bao gồm tính năng nhận dạng hoạt động, khoanh vùng địa lý và API giấc ngủ)

Bộ công cụ máy học

Gần đây

API Chứng thực SafetyNet

Tasks

Wear OS