ตัวอย่างโค้ด SDK ของบริการ Google Play

รายการด้านล่างระบุภาษาที่พร้อมใช้งานตัวอย่างโค้ด SDK ของบริการ Google Play

Ad Manager

AdMob

AdMob สำหรับ Firebase

การรับรู้

บล็อกร้านค้า

โครเนต

Fido

Firebase Cloud Messaging

Google Analytics สำหรับ Firebase

Google Cast

Google Fit

SDK ของ Google Maps

Google Play Games

Google Play Instant

Google Pay API

Google Sign-In

ตำแหน่งและบริบท (รวมถึงการจดจำกิจกรรม การกำหนดเขตพื้นที่เสมือน และ Sleep API)

ML Kit

ใกล้เคียงกับพื้นที่ของคุณ

SafetyNet Attestation API

งาน

Wear OS