รูปภาพ OTA แบบเต็มสำหรับอุปกรณ์ Nexus และ Pixel

หน้านี้มีแพ็กเกจการอัปเดต OTA แบบเต็มซึ่งช่วยให้คุณคืนค่าเฟิร์มแวร์เริ่มต้นเดิมของอุปกรณ์ Nexus หรือ Pixel ได้ ไฟล์เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อคุณ หากคุณประสบกับความล้มเหลวในการใช้ OTA ซึ่งจะให้ผลเหมือนกับการแฟลชอิมเมจเริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่จำเป็นต้องล้างข้อมูลอุปกรณ์หรือปลดล็อก Bootloader

ไฟล์เหล่านี้มีไว้ใช้กับ Nexus หรืออุปกรณ์ Pixel ส่วนตัวของคุณเท่านั้น และต้องไม่ถอดแยกชิ้นส่วน แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ แก้ไข หรือแจกจ่ายซ้ำ หรือนำไปใช้งานในลักษณะใดก็ตาม ยกเว้นที่ระบุไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดใบอนุญาตที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

และยังมีรูปภาพ OTA แบบเต็มสําหรับอุปกรณ์ Google Pixel Watch อีกด้วย

การดาวน์โหลดอิมเมจระบบและการใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ การดาวน์โหลดอิมเมจของระบบและการใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ยังอาจเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สามบางประการ ซึ่งดูได้ในการตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลทางกฎหมาย หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการข้างต้นแล้ว