תמונות OTA מלאות למכשירי Nexus ו-Pixel

הדף הזה מכיל חבילות של עדכון OTA מלאות שמאפשרות לשחזר את קושחת היצרן המקורית של מכשיר Nexus או Pixel. הקבצים האלה יעזרו לכם אם נתקלתם בבעיה בשליחת OTA. למצב הזה יש אותה השפעה כמו הבהוב של תמונת היצרן התואמת, אבל ללא צורך למחוק את המכשיר או לבטל את הנעילה של תוכנת האתחול.

הקבצים האלה מיועדים לשימוש רק במכשיר Nexus או Pixel האישי שלכם, ולא ניתן לפרק, לבטל את ההידור, לבצע הנדסה הפוכה, לשנות או להפיץ אותם בכל דרך שהיא, למעט כפי שמוגדר במפורש בתנאי הרישיון שסופקו עם המכשיר.

יש גם תמונות OTA מלאות למכשירי Google Pixel Watch.

ההורדה של תמונת המערכת והשימוש בתוכנת המכשיר כפופים לתנאים ולהגבלות של Google. המשך הפעולה מבטא את הסכמתך לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות של Google. יכול להיות שההורדה של תמונת המערכת והשימוש בתוכנת המכשיר יהיו כפופים גם לתנאים ולהגבלות מסוימים של צדדים שלישיים. אפשר למצוא אותם בקטע הגדרות > מידע על הטלפון > מידע משפטי, או בכל אמצעי אחר.

קראתי את התנאים וההגבלות שלמעלה ואני מסכים/ה להם.