Hình ảnh OTA đầy đủ cho thiết bị Nexus và Pixel

Trang này chứa các gói cập nhật OTA đầy đủ cho phép bạn khôi phục chương trình cơ sở gốc của thiết bị Nexus hoặc Pixel. Bạn sẽ thấy các tệp này hữu ích nếu không thực hiện được OTA. Việc này có tác dụng tương tự như việc cài đặt ROM hình ảnh gốc tương ứng mà không cần phải xoá sạch thiết bị hoặc mở khoá trình tải khởi động.

Các tệp này chỉ được sử dụng trên thiết bị Nexus hoặc Pixel cá nhân của bạn và bạn không được tháo rời, biên dịch ngược, thiết kế đảo ngược, sửa đổi hoặc phân phối lại theo bất kỳ cách nào trừ những trường hợp được quy định cụ thể trong điều khoản cấp phép đi kèm thiết bị của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem hình ảnh OTA đầy đủ cho các thiết bị Google Pixel Watch.

Việc tải hình ảnh hệ thống xuống và sử dụng phần mềm thiết bị phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google. Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của Google. Việc bạn tải hình ảnh hệ thống xuống và sử dụng phần mềm thiết bị cũng có thể phải tuân theo một số điều khoản dịch vụ của bên thứ ba. Bạn có thể xem các điều khoản dịch vụ này trong phần Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin pháp lý hoặc theo cách khác.

Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở trên.