Hình ảnh gốc dành cho thiết bị Nexus và Pixel

Trang này chứa các tệp hình ảnh nhị phân cho phép bạn khôi phục chương trình cơ sở gốc của thiết bị Nexus hoặc Pixel. Bạn sẽ thấy các tệp này hữu ích nếu đã cài đặt ROM các bản dựng tuỳ chỉnh trên thiết bị và muốn đưa thiết bị về trạng thái ban đầu.

Lưu ý rằng việc tải hình ảnh OTA đầy đủ không qua cửa hàng sẽ dễ dàng và an toàn hơn.

Nếu bạn sử dụng hình ảnh gốc, hãy nhớ khoá lại trình tải khởi động khi quá trình này hoàn tất.

Các tệp này chỉ được sử dụng trên thiết bị Nexus hoặc Pixel cá nhân của bạn và bạn không được tháo rời, biên dịch ngược, thiết kế đảo ngược, sửa đổi hoặc phân phối lại theo bất kỳ cách nào trừ những trường hợp được quy định cụ thể trong điều khoản cấp phép đi kèm thiết bị của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem hình ảnh gốc cho thiết bị Google Pixel Watch.

Lần đầu cập nhật các thiết bị Pixel 6, Pixel 6 Pro và Pixel 6a lên Android 13

Sau khi cập nhật Android 13 và khởi động thành công bản cập nhật sau khi thiết bị được đăng tải, một bản dựng Android 12 sẽ nằm trong khe không hoạt động (cập nhật liền mạch để biết thêm thông tin về các khe) của thiết bị. Vị trí không hoạt động chứa một trình tải khởi động cũ có phiên bản chống khôi phục chưa được tăng lên. Sau đó, nếu vùng đang hoạt động sẽ được cài đặt ROM bằng một bản dựng không khởi động được, thì cơ chế dự phòng của các bản cập nhật liền mạch sẽ hoạt động và thiết bị sẽ cố gắng khởi động từ vùng không hoạt động. Vì vị trí không hoạt động chứa trình tải khởi động cũ, nên thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái không khởi động được.

Để tránh gặp trạng thái này, nếu lần đầu bạn cài đặt ROM thiết bị Pixel 6, Pixel 6a hoặc Pixel 6 Pro có bản dựng Android 13, vui lòng cài đặt ROM phân vùng trình tải khởi động vào vị trí không hoạt động sau khi cập nhật và khởi động thành công vào Android 13 ít nhất một lần. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách làm theo các bước sau:

Cách 1 (nên dùng): Sau khi khởi động thành công vào Android 13 lần đầu tiên, tải hình ảnh OTA đầy đủ tương ứng với bản dựng đó không qua cửa hàng rồi khởi động lại thiết bị để đảm bảo rằng cả hai khe đều có hình ảnh có thể khởi động.

Cách 2 (sử dụng hình ảnh gốc): Nếu bạn cài đặt ROM thiết bị bằng hình ảnh gốc sau khi mở khoá trình tải khởi động, thì sau khi khởi động thành công vào Android 13 lần đầu tiên

 1. Trích xuất nội dung của tệp .zip ROM gốc, xác định hình ảnh trình tải khởi động trong các tệp đã trích xuất và làm theo trình tự các sự kiện như liệt kê dưới đây để cài đặt ROM khởi động vào cả hai khe. Thay thế tên của hình ảnh trình tải khởi động bằng tên của thiết bị cho Pixel 6 và Pixel 6a.

 2. Khởi động thiết bị ở chế độ fastboot bằng một trong các phương thức sau:

  • Sử dụng công cụ adb: Khi bật nguồn thiết bị, hãy thực thi:

   adb reboot bootloader
   
  • Sử dụng tổ hợp phím: Tắt thiết bị, sau đó bật thiết bị và ngay lập tức giữ tổ hợp phím có liên quan cho thiết bị của bạn.

 3. Cài đặt trình tải khởi động Android 13 vào vị trí không hoạt động. Lệnh sau đây dành riêng cho một bản dựng cụ thể của thiết bị Pixel 6 Pro. Thay thế tên của hình ảnh trình tải khởi động đã xác định trong bước đầu tiên ở trên (nếu khác) cho đối số tên tệp hình ảnh.

    fastboot --slot=other flash bootloader bootloader-raven-slider-1.2-8739948.img
  

  Nếu đã flash thành công, lệnh này sẽ in OKAY [ ... ]. Không tiếp tục trừ khi lệnh này hoàn tất thành công.

 4. Sau khi cài đặt ROM trình tải khởi động vị trí không hoạt động vào trình tải khởi động Android 13, hãy khởi động lại vào vị trí đó để đảm bảo rằng trình tải khởi động sẽ được đánh dấu là có thể khởi động. Lưu ý quan trọng: Vui lòng chạy chính xác trình tự các lệnh như được liệt kê dưới đây. Đừng quên nhập đầy đủ dòng fastboot reboot bootloader khi khởi động lại. Nếu bạn không làm như vậy, thiết bị của bạn có thể sẽ ở trạng thái không khởi động được.

    fastboot set_active other
    fastboot reboot bootloader
    fastboot set_active other
    fastboot reboot bootloader
  
 5. Khởi động lại vào hệ điều hành hiện tại. Nhấn nút nguồn để khởi động hoặc sử dụng lệnh khởi động nhanh sau:

    fastboot reboot
  

Mặc dù có thể khôi phục một số dữ liệu đã sao lưu vào Tài khoản Google của bạn, nhưng các ứng dụng và dữ liệu liên quan sẽ bị gỡ cài đặt. Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng dữ liệu bạn muốn giữ lại sẽ được sao lưu vào Tài khoản Google của bạn.

Việc tải hình ảnh hệ thống xuống và sử dụng phần mềm thiết bị phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google. Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của Google. Việc bạn tải hình ảnh hệ thống xuống và sử dụng phần mềm thiết bị cũng có thể phải tuân theo một số điều khoản dịch vụ của bên thứ ba. Bạn có thể xem các điều khoản dịch vụ này trong phần Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin pháp lý hoặc theo cách khác.

Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở trên.