Kitaplık sürümleri

15.0.0 sürümünden itibaren Google Play Hizmetleri kitaplıkları bağımsız olarak yönetilmektedir. Böylece her kitaplık için geliştirme ekipleri, düzeltmeleri ve geliştirmeleri bağımsız ve daha hızlı bir şekilde gönderebilir. Google Play hizmetleri ve Firebase'in en yeni sürümlerini takip edebilirsiniz.

Tam sürüm eşleştirme

Bir kitaplığın sürümü, başka bir kitaplığın belirli sürümüyle uyumsuz olabilir. Bu durumu düzeltmek için çeşitli Gradle eklentileri, bu sürüm uyuşmazlıkları konusunda yol gösterir. Bu eklentilerdeki mantık, Google Play Hizmetleri ve Firebase bağımlılıklarıyla ilişkili bir ResolutionStrategy için failOnVersionConflict() kuralındaki mantığa benzer.

Google hizmetleri eklentisi

Google Services Gradle eklentisi, Google Play hizmetlerinin ve Firebase kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kontrol eder.

Bağımsız sürüm eşleştirici eklentisi

Google Hizmetleri eklentisini kullanmıyorsanız ancak yine de bağımlılıklarınızın sıkı sürüm kontrolünü istiyorsanız [strict-version-matcher-plugin] kodunu uygulayabilirsiniz. Bu eklentinin kodunu GitHub'da görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kod snippet'i, Gradle eklentisinin nasıl ekleneceğini göstermektedir:

Kotlin DSL

build.gradle.kts

plugin {
    id("com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin")
}

Eski DSL

build.gradle

apply plugin: 'com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin'

Bu eklentiyi kullanmak için Google'ın Maven deposundan alınan derleme komut dosyası sınıf yolunuza şunu da eklemeniz gerekir:

Kotlin DSL

build.gradle.kts

classpath("com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4")

Eski DSL

build.gradle

classpath 'com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4'