ตั้งค่าบริการ Google Play

หากต้องการพัฒนาแอปโดยใช้ API ของบริการ Google Play ให้ทำตามวิธีการในหน้านี้เพื่อตั้งค่าโปรเจ็กต์ด้วย SDK ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีให้จากที่เก็บ Google Maven

หากต้องการทดสอบแอปเมื่อใช้บริการ Google Play คุณต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • อุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไปและติดตั้งแอป Google Play Store
  • โปรแกรมจำลอง Android ที่มี AVD ซึ่งเรียกใช้แพลตฟอร์ม Google APIs ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป

ประกาศทรัพยากร Dependency สำหรับบริการ Google Play

หากต้องการพัฒนาฟีเจอร์ที่ขึ้นอยู่กับ API ของบริการ Google Play ในแอป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดไฟล์ build.gradle ภายในไดเรกทอรีโมดูลของแอป

  2. สำหรับ SDK แต่ละรายการที่แอปของคุณต้องการ ให้ใส่ทรัพยากร Dependency ของ SDK นั้น หน้านี้มีส่วนที่แสดงทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play ที่พบบ่อยสำหรับแอป Android เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มทรัพยากร Dependency ของ Firebase ในโปรเจ็กต์ด้วย

  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและซิงค์โปรเจ็กต์ของคุณ

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้แสดงตัวอย่างไฟล์ build.gradle ที่ใช้ไลบรารีสถานที่

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0'
}

SDK ของบริการ Google Play เวอร์ชันใหม่ที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องและฟีเจอร์ใหม่ๆ จะเผยแพร่เป็นระยะ เราจะประกาศการอัปเดตเหล่านี้ในบันทึกประจำรุ่น หากแอปใช้ทรัพยากร Dependency ที่มีการอัปเดตแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันล่าสุดในทรัพยากร Dependency ของแอปเพื่อใช้ประโยชน์จากการแก้ไขเหล่านี้

ตรวจสอบว่าติดตั้งบริการ Google Play ไว้หรือไม่

ตามที่อธิบายไว้ในภาพรวมของบริการ Google Play บริการ Google Play จะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติใน Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไปผ่านแอป Google Play Store อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Android ที่ไม่มี Google Play Store จะไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play ไว้ หากแอปทำงานในอุปกรณ์ที่ไม่มีบริการ Google Play คุณอาจต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play ไว้ในอุปกรณ์หรือไม่ก่อนที่จะพยายามใช้ Google API หรือเปิดใช้ฟีเจอร์ในแอปที่ต้องใช้บริการ Google Play จึงจะทำงานได้

หากต้องการตรวจสอบว่ามีบริการ Google Play อยู่ในอุปกรณ์หรือไม่ ให้ใช้เมธอด isGooglePlayServicesAvailable()

จากนั้นเพื่อเริ่มเชื่อมต่อกับบริการ Google Play หรือดูวิธีตรวจสอบว่าบริการ Google Play เวอร์ชันที่ติดตั้งรองรับ API ใดหรือไม่ ให้อ่านคู่มือเกี่ยวกับการเข้าถึง Google API

ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทรัพยากร Dependency สำหรับบริการ Google Play ที่คุณรวมไว้ในแอป Android ได้ คุณกรองรายการตามประเภทอุปกรณ์ได้โดยเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง และค้นหา Use Case หรือชื่อ Dependency ที่เจาะจงได้โดยป้อนข้อความในช่องที่ปรากฏหลังปุ่ม

ตาราง 1 ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play ที่จะรวมไว้ในแอป Android
Use Case และชื่อทรัพยากร Dependency อุปกรณ์ที่รองรับ
โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google
com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
รหัสโฆษณา Android (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ChromeOS
โฆษณา Google Mobile เวอร์ชันขนาดเล็ก
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.1.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
โฆษณาที่กำหนดเองในเครือข่ายการค้นหา (CSA) ของ AdSense สำหรับ Search (AFS)
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ChromeOS
SDK บริการ Google Analytics สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.1.0
เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ Google Analytics สำหรับ Firebase แทน
ดัชนีแอป
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV
AppSearch
com.google.android.gms:play-services-appsearch:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV
รหัสชุดแอป Android
com.google.android.gms:play-services-appset:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ChromeOS
Google Sign-In สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
SMS Retriever API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go
Block Store API (รวมถึงที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Google Aware API
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Auto, Android Go, ChromeOS
ชั้นเรียนยูทิลิตี
com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การทดสอบปลอมสำหรับคลาสยูทิลิตี
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
คลาสยูทิลิตีเพิ่มเติม
com.google.android.gms:play-services-basement:18.4.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.5.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
เฟรมเวิร์กแอปพลิเคชัน Google Cast (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.5.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
ตัวรับสัญญาณ Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.1.0
Android TV
ตัวสแกนคิวอาร์โค้ดของ Google
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
สแต็กเครือข่าย Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์ (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go
การตรวจสอบสิทธิ์ Fast IDentity Online (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:21.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7.0 (API ระดับ 24) ขึ้นไป
Google Fit API สำหรับ Android และ Recording API ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สำหรับข้อมูลการออกกำลังกายของผู้ใช้)
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS, Wear OS
บริการเกมของ Google Play v2 สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
บริการเกมของ Google Play เวอร์ชัน 2 Native C SDK สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
บริการเกมของ Google Play v1 สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games:23.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
Matter API
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
Google Play Instant
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
บริการตำแหน่งสำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Maps SDK สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การสแกนบาร์โค้ด ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
เครื่องสแกนเอกสาร ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การตรวจจับใบหน้าของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การติดป้ายกำกับรูปภาพ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การติดป้ายกำกับรูปภาพ ML Kit ที่กำหนดเอง
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การระบุภาษาของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
ช่วยตอบแบบอัจฉริยะสำหรับ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การแบ่งกลุ่มหัวข้อ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit สำหรับภาษาจีน
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การรู้จำข้อความ ML Kit สำหรับเทวนาครี
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit สำหรับภาษาญี่ปุ่น
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit สำหรับภาษาเกาหลี
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การค้นพบและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
com.google.android.gms:play-services-nearby:19.3.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go
แสดงใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
การตรวจสอบคุณภาพการล็อกหน้าจอ
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS, Wear OS

ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 (API ระดับ 19) ถึง Android 9 (API ระดับ 28)
Google Wallet (เดิมคือ Google Pay for Passes)
com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS

ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 20) ขึ้นไป
reCAPTCHA Enterprise สำหรับการใช้เครื่องมือในแอป
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
SafetyNet API (รวมถึงเอกสารรับรองอุปกรณ์, Google Safe Browsing, reCAPTCHA และการยืนยันแอป)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
Google Tag Manager
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
Tasks API ใน Android
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Acceleration Service สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite GPU Delegate API สำหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Java API สำหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Support API สำหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Thread Network API
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.1
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
การมองเห็นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Google Pay สำหรับการชำระเงินบน Android
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.4.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
API ชั้นข้อมูลที่สวมใส่ได้
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Wear OS

ปลั๊กอิน Gradle

บริการ Google Play ยังมีปลั๊กอิน Gradle หลายรายการ ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ โปรดทราบว่าปุ่มที่ปรากฏก่อนตารางก่อนหน้าจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในตารางนี้

ตาราง 2 รายการปลั๊กอิน Gradle ที่รวมอยู่ในบริการ Google Play
Use Case และชื่อปลั๊กอิน Gradle อุปกรณ์ที่รองรับ
แสดงใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ChromeOS
การตรวจสอบเวอร์ชันแบบเข้มงวด
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS