Google Hizmetleri Gradle Eklentisi

Giriş

Android uygulamanızda Google API'lerini veya Firebase hizmetlerini etkinleştirdiğinizde build.gradle dosyanıza google-services eklentisini eklemeniz gerekebilir:

dependencies {
  classpath 'com.google.gms:google-services:4.4.2'
  // ...
}

google-services eklentisinin iki ana işlevi vardır:

 1. google-services.json dosyasını işleyin ve uygulamanızın kodunda kullanılabilecek Android kaynakları oluşturun. Daha fazla bilgi için JSON dosyasını ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.
 2. Etkinleştirdiğiniz hizmetler için gereken temel kitaplıklara bağımlılık ekleyin. Bu adım, Google Services Gradle eklentisini app/build.gradle dosyanıza aşağıdaki şekilde uygulamanızı gerektirir:
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

  ./gradlew :app:dependencies komutunu çalıştırarak bu adımın sonucunu görebilirsiniz.

JSON dosyasını ekleme

google-services.json dosyası genellikle app/ dizinine (Android Studio uygulama modülünün köküne) yerleştirilir. 2.2.0 sürümünden itibaren eklenti, derleme türü ve ürün aromasına özel JSON dosyalarını destekler. Aşağıdaki dizin yapılarının tümü geçerlidir:

// dogfood and release are build types.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/google-services.json
  src/release/google-services.json
  ...

Not: Sürüm dizininde bir google-services.json dosyası sağladığınızda, üretim APK'larınız için ayrı bir Firebase projesi saklayabilirsiniz.

Ürün çeşitleri kullanılırken daha karmaşık dizin yapıları da geçerlidir.

// free and paid are product flavors.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/paid/google-services.json
  src/release/free/google-services.json
  ...

JSON dosyasını işleme

google-services.json dosyası temel yapıya sahiptir:

{
 "project_info": {...},
 "client": [...],
}

project_info nesnesi, projenizle ilgili genel bilgileri içerir. client dizisinin her bir üyesi ise projeye eklediğiniz istemciler (Android uygulamaları) hakkında bilgi içerir.

Eklenti, Android uygulamanızın JSON dosyasını işlerken aşağıdaki mantığa göre yalnızca paket adınızla eşleşen client nesnesini (mevcut derleme türü için) kullanır:

 • client dizisinin her üyesi için:
  • client_info/android_client_info/package_name değerini kontrol edin
  • Paket adı bu değerle eşleşirse üye nesnesini döndürün.
 • client üyelerinden hiçbiri paket adıyla eşleşmiyorsa bir istisna oluşur.

Bu belgenin geri kalanında, yukarıdaki prosedürle belirlenen client dizisinin üyesini belirtmek için {YOUR_CLIENT} terimini kullanacağız.

JSON işlemenin ana sonucu, Java kodunuzda Android kaynakları olarak referans verebileceğiniz iki XML dosyası oluşturmaktır. Aşağıda her dosyaya ilişkin bir örnek verilmiştir:

app/build/generated/res/google-services/{build_type}/values/values.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <! -- Present in all applications -->
  <string name="google_app_id" translatable="false">1:1035469437089:android:73a4fb8297b2cd4f</string>

  <! -- Present in applications with the appropriate services configured -->
  <string name="gcm_defaultSenderId" translatable="false">1035469437089</string>
  <string name="default_web_client_id" translatable="false">337894902146-e4uksm38sne0bqrj6uvkbo4oiu4hvigl.apps.googleusercontent.com</string>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557217-3</string>
  <string name="firebase_database_url" translatable="false">https://example-url.firebaseio.com</string>
  <string name="google_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="google_crash_reporting_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="project_id" translatable="false">mydemoapp</string>

</resources>

app/build/generated/res/google-services/{flavor}/{build_type}/xml/global_tracker.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557218-3</string>
</resources>

XML dosyalarındaki her değer, aşağıdaki konumlarda google-services.json dosyasında bulunur. Android projenizde google-services eklentisini kullanmanızı engelleyen bir yapılandırma varsa aşağıdaki değerleri kullanarak XML dosyalarını manuel olarak güvenli bir şekilde yeniden oluşturabilirsiniz:

google_app_id:

{YOUR_CLIENT}/client_info/mobilesdk_app_id

gcm_defaultSenderId:

project_info/project_number

default_web_client_id:

{YOUR_CLIENT}/oauth_client/client_id (client_type == 3)

ga_trackingId:

{YOUR_CLIENT}/services/analytics-service/analytics_property/tracking_id

firebase_database_url:

project_info/firebase_url

google_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

google_crash_reporting_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

project_id:

project_info/project_id

Sorun giderme

S: İçerik oluştururken şu hata mesajını alıyorum: "Modül kök klasöründe google-services.json dosyası eksik. Google Hizmetleri Eklentisi olmadan çalışamaz".

Y: Firebase konsolu, google-services.json uygulamasını indirmenize yardımcı olur. Ayrıca, çoğu API'nin hızlı başlangıç kılavuzunda bu dosyanın nasıl oluşturulacağıyla ilgili talimatlar bulunur. google-services.json dosyasını indirdikten sonra dosyayı Android Studio projenizin app/ klasörüne veya birden fazla derleme türü kullanıyorsanız app/src/{build_type} klasörüne kopyalayın.

S: "R.string.gcm_defaultSenderId", "R.xml.global_tracker" vb.sembollerini bulamıyorum

Y: build.gradle dosyanızdaki paket adının, google-services.json dosyasını oluştururken girdiğiniz paket adıyla eşleştiğinden emin olun. Emin değilseniz başlangıç akışını yeniden çalıştırın ve yeni bir json dosyası alın.