ปลั๊กอิน Google Services Gradle

เกริ่นนำ

หากต้องการเปิดใช้ Google API หรือบริการ Firebase ในแอปพลิเคชัน Android คุณอาจต้องเพิ่มปลั๊กอิน google-services ลงในไฟล์ build.gradle ดังนี้

dependencies {
  classpath 'com.google.gms:google-services:4.4.2'
  // ...
}

ปลั๊กอิน google-services มี 2 ฟังก์ชันหลักดังนี้

 1. ประมวลผลไฟล์ google-services.json และสร้างทรัพยากร Android ที่ใช้ในโค้ดของแอปพลิเคชันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อการเพิ่มไฟล์ JSON
 2. เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบริการที่เปิดใช้ ในขั้นตอนนี้ คุณต้องใช้ปลั๊กอิน Google Services Gradle ในไฟล์ app/build.gradle ดังนี้
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

  คุณดูผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ได้โดยเรียกใช้ ./gradlew :app:dependencies

การเพิ่มไฟล์ JSON

โดยทั่วไปไฟล์ google-services.json จะอยู่ในไดเรกทอรี app/ (ที่รูทของโมดูลแอป Android Studio) ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.2.0 ปลั๊กอินจะรองรับประเภทบิลด์และไฟล์ JSON เฉพาะเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ โครงสร้างไดเรกทอรีทั้งหมดต่อไปนี้ถูกต้อง:

// dogfood and release are build types.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/google-services.json
  src/release/google-services.json
  ...

หมายเหตุ: การใส่ไฟล์ google-services.json ในไดเรกทอรีการเผยแพร่ช่วยให้คุณดูแลรักษาโปรเจ็กต์ Firebase แยกต่างหากสำหรับ APK เวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้

เมื่อมีการใช้เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ โครงสร้างไดเรกทอรีที่ซับซ้อนขึ้นเหล่านี้ก็ใช้ได้เช่นกัน

// free and paid are product flavors.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/paid/google-services.json
  src/release/free/google-services.json
  ...

การประมวลผลไฟล์ JSON

ไฟล์ google-services.json มีโครงสร้างพื้นฐานดังนี้

{
 "project_info": {...},
 "client": [...],
}

ออบเจ็กต์ project_info มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของคุณ ขณะที่สมาชิกแต่ละรายของอาร์เรย์ client จะมีข้อมูลเกี่ยวกับไคลเอ็นต์ (แอป Android) ที่คุณเพิ่มลงในโปรเจ็กต์

เมื่อประมวลผลไฟล์ JSON สำหรับแอป Android ปลั๊กอินจะใช้เฉพาะออบเจ็กต์ client ที่ตรงกับชื่อแพ็กเกจ (สำหรับประเภทบิลด์ปัจจุบัน) ตามตรรกะต่อไปนี้

 • สำหรับสมาชิกแต่ละคนของอาร์เรย์ client
  • ตรวจสอบค่าของ client_info/android_client_info/package_name
  • หากชื่อแพ็กเกจตรงกับค่านี้ ให้แสดงผลออบเจ็กต์สมาชิก
 • หากไม่มีสมาชิกของ client ที่ตรงกับชื่อแพ็กเกจ ระบบจะส่งข้อยกเว้น

สำหรับส่วนที่เหลือของเอกสารนี้ เราจะใช้ {YOUR_CLIENT} เพื่ออ้างถึงสมาชิกของอาร์เรย์ client ซึ่งกำหนดโดยขั้นตอนด้านบน

ผลลัพธ์หลักของการประมวลผล JSON คือการสร้างไฟล์ XML 2 ไฟล์ ซึ่งคุณสามารถอ้างอิงเป็นทรัพยากร Android ในโค้ด Java ด้านล่างเป็นตัวอย่างของแต่ละไฟล์

app/build/generated/res/google-services/{build_type}/values/values.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <! -- Present in all applications -->
  <string name="google_app_id" translatable="false">1:1035469437089:android:73a4fb8297b2cd4f</string>

  <! -- Present in applications with the appropriate services configured -->
  <string name="gcm_defaultSenderId" translatable="false">1035469437089</string>
  <string name="default_web_client_id" translatable="false">337894902146-e4uksm38sne0bqrj6uvkbo4oiu4hvigl.apps.googleusercontent.com</string>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557217-3</string>
  <string name="firebase_database_url" translatable="false">https://example-url.firebaseio.com</string>
  <string name="google_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="google_crash_reporting_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="project_id" translatable="false">mydemoapp</string>

</resources>

app/build/generated/res/google-services/{flavor}/{build_type}/xml/global_tracker.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557218-3</string>
</resources>

ทุกค่าในไฟล์ XML จะแสดงอยู่ในไฟล์ google-services.json ในตำแหน่งด้านล่างนี้ หากโปรเจ็กต์ Android มีการกำหนดค่าบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้คุณใช้ปลั๊กอิน google-services คุณสามารถสร้างไฟล์ XML ขึ้นมาใหม่ได้อย่างปลอดภัยด้วยตนเองโดยใช้ค่าต่อไปนี้

google_app_id:

{YOUR_CLIENT}/client_info/mobilesdk_app_id

gcm_defaultSenderId:

project_info/project_number

default_web_client_id:

{YOUR_CLIENT}/oauth_client/client_id (client_type == 3)

ga_trackingId:

{YOUR_CLIENT}/services/analytics-service/analytics_property/tracking_id

firebase_database_url:

project_info/firebase_url

google_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

google_crash_reporting_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

project_id:

project_info/project_id

การแก้ปัญหา

ถาม: ขณะสร้าง ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไฟล์ google-services.json หายไปจากโฟลเดอร์รูทของโมดูล ปลั๊กอินบริการของ Google จะไม่ทำงานหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว"

ตอบ: คอนโซล Firebase จะช่วยคุณดาวน์โหลด google-services.json นอกจากนี้ คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ API ส่วนใหญ่มีวิธีการสร้างไฟล์นี้ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ google-services.json แล้ว ให้คัดลอกไฟล์ดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์ app/ ของโปรเจ็กต์ Android Studio หรือไปยังโฟลเดอร์ app/src/{build_type} หากคุณใช้บิลด์หลายประเภท

ถาม: ฉันไม่พบสัญลักษณ์ "R.string.gcm_defaultSenderId", "R.xml.global_tracker" ฯลฯ

ตอบ: ตรวจสอบว่าชื่อแพ็กเกจในไฟล์ build.gradle ตรงกับชื่อแพ็กเกจที่คุณป้อนเมื่อสร้างไฟล์ google-services.json หากไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบตามกระบวนการเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งและรับไฟล์ JSON ใหม่