Google Hizmetleri Gradle Eklentisi

Giriş

Android uygulamanızda Google API'lerini veya Firebase hizmetlerini etkinleştirmek için build.gradle dosyanıza google-services eklentisini eklemeniz gerekebilir:

dependencies {
  classpath 'com.google.gms:google-services:4.4.0'
  // ...
}

google-services eklentisinin iki temel işlevi vardır:

 1. google-services.json dosyasını işleyip uygulamanızın kodunda kullanılabilecek Android kaynakları oluşturun. Daha fazla bilgi için JSON Dosyasını Ekleme bölümüne bakın.
 2. Etkinleştirdiğiniz hizmetler için gereken temel kitaplıklara bağımlılık ekleyin. Bu adım, Google Services Gradle eklentisini app/build.gradle dosyanıza uygulamanızı gerektirir. Şunun gibi:
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

  Bu adımın sonucunu ./gradlew :app:dependencies komutunu çalıştırarak görebilirsiniz.

JSON dosyasını ekleme

google-services.json dosyası genellikle app/ dizinine (Android Studio uygulama modülünün kök dizininde) yerleştirilir. Eklenti, 2.2.0 sürümünden itibaren derleme türüne ve ürün çeşidine özel JSON dosyalarını desteklemektedir. Aşağıdaki dizin yapılarının tümü geçerlidir:

// dogfood and release are build types.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/google-services.json
  src/release/google-services.json
  ...

Not: Sürüm dizininde bir google-services.json dosyası sağlamak, üretim APK'larınız için ayrı bir Firebase projesi yönetmenize olanak tanır.

Ürün çeşitleri kullanıldığında, bu daha karmaşık dizin yapıları da geçerli olur.

// free and paid are product flavors.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/paid/google-services.json
  src/release/free/google-services.json
  ...

JSON dosyasını işleme

google-services.json dosyası aşağıdaki temel yapıya sahiptir:

{
 "project_info": {...},
 "client": [...],
}

project_info nesnesi, projenizle ilgili genel bilgiler içerirken client dizisinin her üyesi, projeye eklediğiniz istemciler (Android uygulamaları) hakkında bilgi içerir.

Eklenti, Android uygulamanızın JSON dosyasını işlerken yalnızca aşağıdaki mantığa göre paket adınızla (geçerli derleme türü için) eşleşen client nesnesini kullanır:

 • client dizisinin her bir üyesi için:
  • client_info/android_client_info/package_name değerini kontrol edin
  • Paket adı bu değerle eşleşiyorsa üye nesnesini döndürün.
 • client üyelerinden hiçbiri paket adıyla eşleşmiyorsa istisna yapılır.

Bu belgenin geri kalanında, yukarıdaki prosedürle belirlenen client dizisinin üyesine referans vermek için {YOUR_CLIENT} kullanacağız.

JSON işleminin ana sonucu, Java kodunuzda Android kaynakları olarak referans verebileceğiniz iki XML dosyası oluşturmaktır. Aşağıda her dosyaya ait bir örnek verilmiştir:

app/build/generated/res/google-services/{build_type}/values/values.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <! -- Present in all applications -->
  <string name="google_app_id" translatable="false">1:1035469437089:android:73a4fb8297b2cd4f</string>

  <! -- Present in applications with the appropriate services configured -->
  <string name="gcm_defaultSenderId" translatable="false">1035469437089</string>
  <string name="default_web_client_id" translatable="false">337894902146-e4uksm38sne0bqrj6uvkbo4oiu4hvigl.apps.googleusercontent.com</string>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557217-3</string>
  <string name="firebase_database_url" translatable="false">https://example-url.firebaseio.com</string>
  <string name="google_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="google_crash_reporting_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="project_id" translatable="false">mydemoapp</string>

</resources>

app/build/generated/res/google-services/{flavor}/{build_type}/xml/global_tracker.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557218-3</string>
</resources>

XML dosyalarındaki her değer, aşağıdaki konumlardaki google-services.json dosyasında bulunur. Android projenizde google-services eklentisini kullanmanızı engelleyen bir yapılandırma varsa aşağıdaki değerleri kullanarak XML dosyalarını manuel olarak güvenli bir şekilde yeniden oluşturabilirsiniz:

google_app_id:

{YOUR_CLIENT}/client_info/mobilesdk_app_id

gcm_defaultSenderId:

project_info/project_number

default_web_client_id:

{YOUR_CLIENT}/oauth_client/client_id (client_type == 3)

ga_trackingId:

{YOUR_CLIENT}/services/analytics-service/analytics_property/tracking_id

firebase_database_url:

project_info/firebase_url

google_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

google_crash_reporting_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

project_id:

project_info/project_id

Sorun giderme

S: Derleme sırasında şu hata mesajını alıyorum: "google-services.json dosyası modül kök klasöründe bulunmuyor. Google Hizmetleri Eklentisi olmadan çalışamaz".

Y: Firebase konsolu google-services.json uygulamasını indirmenize yardımcı olur. Ek olarak, çoğu API'nin Hızlı Başlangıç kılavuzlarında bu dosyayı oluşturmayla ilgili talimatlar bulunur. google-services.json dosyasını indirdikten sonra dosyayı Android Studio projenizin app/ klasörüne veya birden çok derleme türü kullanıyorsanız app/src/{build_type} klasörüne kopyalayın.

S: "R.string.gcm_defaultGönderenId", "R.xml.global_tracker" vb. sembolleri bulamıyorum.

Y: build.gradle dosyanızdaki paket adının, google-services.json dosyasını oluştururken girdiğiniz paket adıyla eşleştiğinden emin olun. Emin değilseniz başlangıç akışını tekrar çalıştırın ve yeni bir json dosyası alın.